• Register

 eng1 eng1

Ulazak na sajt

Najava: Obilježavanje Svjetskog dana slobode medija u Sarajevu, Banjaluci i drugim bh. gradovima PDF Ispis E-mail
30 04. 2017

Osnovna prepreka slobodnom radu medija u BiH je politička zavisnot, smatra 52,6 % ispitanih građana u Bosni i Hercegovini, sudionika ankete BH novinara i Fondacije Friedrich Ebert, provedene povodom Svjetskog dana slobode medija – 3. maja.wpfd-700x467

Za 46% ispitanika glavna prepreka medijskim slobodama u BiH je finansijska ovisnost medija, a na ljestvici prepreka visoko su rangirani i opća politička klima u zemlji (40%), kao i neadekvatan zakonski okvir (36,4%).

Ovi podaci su samo dio rezultata empirijskog istraživanja javnog mnijenja pod nazivom „Novinarstvo, javno mnijenje i medijske slobode“.

Istraživanje nudi i odgovore građana na pitanja: Šta se u vezi sa medijskim slobodama i radom novinara u BiH promijenilo posljednjih 9 godina? Kakav je odnos između politike i medija? Kome su mediji odgovorni: građanima i javnosti i/ili političkim elitama u BiH? Kome građani vjeruju a u koga imaju najviše povjerenja? Da li se mijenja svijest građana u BiH kad je riječ o napadima na novinare i medije?

Istraživanje će u cjelosti biti predstavljeno 3. maja 2017. u Sarajevu, Banjaluci, Zenici, Brčkom, Tuzli i drugim gradovima BiH, u kojima BH novinari imaju svoje Klubove novinara.

U saradnji sa lokalnim i regionalnim partnerima BH novinari će cijeli mjesec maj posvetiti medijskim slobodama i zaštiti novinara kroz organizovanje niza konferencija i debata o zaštiti novinara u lokalnim javnim medijima, rješavanju problema u vezi sa funkcioniranjem Javnih servisa u BiH, unapređenju položaja i zaštiti prava novinarki, opstanku tradicionalnih medija u digitalnom dobu, itd…

 

 

Linija za pomoć novinarima

linija
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 255 600

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. BH Novinari. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media